Организиран пазар на електрична енергија

сегмент Ден-Однапред

Статус на Аукција

Date Market MarketStatus Order Book Closure (CET) Market Results Publication
23.09.23 MK On Time On Time Published
22.09.23 MK On Time On Time Published
21.09.23 MK On Time On Time Published
20.09.23 MK On Time On Time Published
19.09.23 MK On Time On Time Published
18.09.23 MK On Time On Time Published
17.09.23 MK On Time On Time Published
16.09.23 MK On Time On Time Published
15.09.23 MK On Time On Time Published
14.09.23 MK On Time On Time Published
13.09.23 MK On Time On Time Published
12.09.23 MK On Time On Time Published
11.09.23 MK On Time On Time Published
10.09.23 MK On Time On Time Published
09.09.23 MK On Time On Time Published
08.09.23 MK On Time On Time Published
07.09.23 MK On Time On Time Published
06.09.23 MK On Time On Time Published
05.09.23 MK On Time On Time Published
04.09.23 MK On Time On Time Published
03.09.23 MK On Time On Time Published
02.09.23 MK On Time On Time Published
01.09.23 MK On Time On Time Published
31.08.23 MK On Time On Time Published
30.08.23 MK On Time On Time Published
29.08.23 MK On Time On Time Published
28.08.23 MK On Time On Time Published
27.08.23 MK On Time On Time Published
26.08.23 MK On Time On Time Published
25.08.23 MK On Time On Time Published
24.08.23 MK On Time On Time Published
23.08.23 MK On Time On Time Published
22.08.23 MK On Time On Time Published
21.08.23 MK On Time On Time Published
20.08.23 MK On Time On Time Published
19.08.23 MK On Time On Time Published
18.08.23 MK On Time On Time Published
17.08.23 MK On Time On Time Published
16.08.23 MK On Time On Time Published
15.08.23 MK On Time On Time Published
14.08.23 MK On Time On Time Published
13.08.23 MK On Time On Time Published
12.08.23 MK On Time On Time Published
11.08.23 MK On Time On Time Published
10.08.23 MK On Time On Time Published
09.08.23 MK On Time On Time Published
08.08.23 MK On Time On Time Published
07.08.23 MK On Time On Time Published
06.08.23 MK On Time On Time Published
05.08.23 MK On Time On Time Published
04.08.23 MK On Time On Time Published
03.08.23 MK On Time On Time Published
02.08.23 MK On Time On Time Published
01.08.23 MK On Time On Time Published
31.07.23 MK On Time On Time Published
30.07.23 MK On Time On Time Published
29.07.23 MK On Time On Time Published
28.07.23 MK On Time On Time Published
27.07.23 MK On Time On Time Published
26.07.23 MK On Time On Time Published
25.07.23 MK On Time On Time Published
24.07.23 MK On Time On Time Published
23.07.23 MK On Time On Time Published
22.07.23 MK On Time On Time Published
21.07.23 MK On Time On Time Published
20.07.23 MK On Time On Time Published
19.07.23 MK On Time On Time Published
18.07.23 MK On Time On Time Published
17.07.23 MK On Time On Time Published
16.07.23 MK On Time On Time Published
15.07.23 MK On Time On Time Published
14.07.23 MK On Time On Time Published
13.07.23 MK On Time On Time Published
12.07.23 MK On Time On Time Published
11.07.23 MK On Time On Time Published
10.07.23 MK On Time On Time Published
09.07.23 MK On Time On Time Published
08.07.23 MK On Time On Time Published
07.07.23 MK On Time On Time Published
06.07.23 MK On Time On Time Published
05.07.23 MK On Time On Time Published
04.07.23 MK On Time On Time Published
03.07.23 MK On Time On Time Published
02.07.23 MK On Time On Time Published
01.07.23 MK On Time On Time Published
30.06.23 MK On Time On Time Published
29.06.23 MK On Time On Time Published
28.06.23 MK On Time On Time Published
27.06.23 MK On Time On Time Published
26.06.23 MK On Time On Time Published
25.06.23 MK On Time On Time Published
24.06.23 MK On Time On Time Published
23.06.23 MK On Time On Time Published
22.06.23 MK On Time On Time Published
21.06.23 MK On Time On Time Published
20.06.23 MK On Time On Time Published
19.06.23 MK On Time On Time Published
18.06.23 MK On Time On Time Published
17.06.23 MK On Time On Time Published
16.06.23 MK On Time On Time Published
15.06.23 MK On Time On Time Published
14.06.23 MK On Time On Time Published
13.06.23 MK On Time On Time Published
12.06.23 MK On Time On Time Published
11.06.23 MK On Time On Time Published
10.06.23 MK On Time On Time Published
09.06.23 MK On Time On Time Published
08.06.23 MK On Time On Time Published
07.06.23 MK On Time On Time Published
06.06.23 MK On Time On Time Published
05.06.23 MK On Time On Time Published
04.06.23 MK On Time On Time Published
03.06.23 MK On Time On Time Published
02.06.23 MK On Time On Time Published
01.06.23 MK On Time On Time Published
31.05.23 MK On Time On Time Published
30.05.23 MK On Time On Time Published
29.05.23 MK On Time On Time Published
28.05.23 MK On Time On Time Published
27.05.23 MK On Time On Time Published
26.05.23 MK On Time On Time Published
25.05.23 MK On Time On Time Published
24.05.23 MK On Time On Time Published
23.05.23 MK On Time On Time Published
22.05.23 MK On Time On Time Published
21.05.23 MK On Time On Time Published
20.05.23 MK On Time On Time Published
19.05.23 MK On Time On Time Published
18.05.23 MK On Time On Time Published
17.05.23 MK On Time On Time Published
16.05.23 MK On Time On Time Published
15.05.23 MK On Time On Time Published
14.05.23 MK On Time On Time Published
13.05.23 MK On Time On Time Published
12.05.23 MK On Time On Time Published
12.05.23 MK On Time On Time Published
11.05.23 MK On Time On Time Published
11.05.23 MK On Time On Time Published
10.05.23 MK On Time On Time Published

Ден Однапред

Цена
(МКД/MWh)
Количина
(MWh)

Новости

Ресурси

Правила и документи

Прием на учесници

Упатство за трговци

Клиринг

Клиринг портал

 Аукција Ден-Однапред резултати

+389 2 3149 023
+389 2 3137 822

Максим Горки 12
1000 Скопје
С.Македонија